top of page

Nasze podstawowe obszary działalności

Nasz zespół posiada szeroki zakres kompetencji w obszarze prawa podatkowego i wycen aktywów.
Uczestniczyliśmy w wielu audytach o łącznej wartości ponad pięciu miliardów złotych. 
Doradztwo podatkowe

 

 • Reprezentacja podatników przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi

 • Analizy podatkowych

 • Międzynarodowe prawo podatkowe

 • Rozliczanie ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R)

 • Doradztwo przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach własnościowych przedsiębiorstw

Optymalizacje podatkowe

 

 • Audyty podatkowe

 • Identyfikacja ryzyk podatkowych

 • Optymalizacje podatkowe dla osób prywatnych i przedsiębiorstw

 • Korzystanie z rajów podatkowych

 • Ulga na badania i rozwój (B+R)

 • Dobór metod rozliczania w ramach grup kapitałowych

 

 

Dokumentacja cen transferowych

 

 • Obsługa międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz polityki cen transferowych

 

 

 Corporate finance

 • Dysponujemy bogatym doświadczeniem zdobytym w pracy dla funduszy inwestycyjnych oraz międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie sporządzania oraz weryfikacji biznesplanów i modeli finansowych

 • Specjalizujemy się w wycenie nietypowych aktywów i projektów

 

Wycena aktywów niematerialnych

 • Specjalizujemy się w ekspertyzach do celów biznesowych oraz procesowych z zakresu wyceny praw autorskich oraz oprogramowania. Dr Paweł Kossecki jest powoływany w charakterze biegłego sądowego ad hoc do przeprowadzania nietypowych wycen, w szczególności praw autorskich

Audyty przedsiębiorstw 

 • ​Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie przeprowadzania due dilligence, w szczególności podmiotów z branży nowych technologii, telekomunikacji i energetyki

bottom of page