top of page
snowboarder

Nasze usługi

Doradztwo podatkowe 

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe jest podstawowym obszarem naszej działalności.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

 • bieżące doradztwo podatkowe

 • reprezentowanie przed organami podatkowymi

 • audyt podatkowy

 • ceny transferowe

 • zarządzanie ryzykiem podatkowym/ compliance podatkowe

 • co-sourcing funkcji podatkowej 

Bieżące doradztwo podatkowe  

 • udzielanie pisemnych odpowiedzi na bieżące zapytania Klientów  

 • przygotowywanie pisemnych opinii z zakresu prawa podatkowego 

 • ocena zawartych umów handlowych pod kątem skutków podatkowych 

 • sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości i innych 

 • doradztwo z zakresu podatku u źródła (WHT) z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • występowanie o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego przez polskich podatników VAT w innym kraju członkowskim VAT UE (procedura VAT -  REF)  

 • składanie wniosków  o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego    

 • reprezentowanie podatników z innych krajów UE przed Drugim Urzędem Skarbowym Warszawa – Śródmieście  podczas postępowania z zakresu zwrotu polskiego podatku VAT  

Reprezentowanie podczas postępowań podatkowych

 

Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że doradca podatkowy powinien prowadzić swoją działalność zgodnie z przepisami prawa oraz kierować się zasadami etyki zawodowej. Między innymi z tego względu - w naszej opinii - organy podatkowe z większą starannością prowadzą swoje postępowanie, jeżeli strona jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest doradca podatkowy niż w sytuacji, gdy strona występuje samodzielnie. Dlatego rekomendujemy skorzystanie z naszych usług w następujących sprawach:

 • reprezentowanie podatników jako pełnomocnik podczas prowadzonej kontroli podatkowej i postępowania podatkowego

 • udział w przesłuchaniach podatnika jako pełnomocnik podczas prowadzonych postępowań

 • wnoszenie odwołań do Izb Administracji Skarbowych od decyzji organów podatkowych I instancji

 • wnoszenie skarg do Sądów administracyjnych od decyzji organów podatkowych II instancji (w tym od decyzji w sprawie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego)

Audyt podatkowy 

 

Nie wszystkie firmy podlegają obowiązkowi badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta w rozumieniu art. 64 Ustawy o rachunkowości. Nawet jednak te przedsiębiorstwa, które poddają badaniu swoje sprawozdanie finansowe, zauważyły z pewnością, że opinia i raport  biegłego rewidenta skupiają się przede wszystkim   (i słusznie)   na kwestiach bilansowych i zgodności z przepisami o rachunkowości. Sprawia to, że Zarząd  bądź Wspólnicy przedsiębiorstwa nie otrzymują raportu, sporządzonego przez niezależny, rynkowy  podmiot,  który informowałby, czy sprawy podatkowe  prowadzone są prawidłowo oraz co można  by zrobić lepiej.     

Dlatego oferujemy Państwu sporządzenie przejrzystego raportu, w ramach którego szczególny nacisk kładziemy na kwestie podatkowe, tj.:  

  

 • oceniamy prawidłowość rozliczeń  

 • identyfikujemy obszary ryzyka  

 • wskazujemy możliwości optymalizacji w przedsiębiorstwie 

 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w SSE – sprawdzamy, czy przedsiębiorstwo wywiązuje się z obowiązków strefowych   

 

Sporządzenie audytu podatkowego polecamy:  

 • rutynowo co rok, ew. co dwa lata w mniejszych przedsiębiorstwach, aby upewnić się, że  sprawy podatkowe przedsiębiorstwa są prowadzone w sposób bezpieczny i prawidłowy 

 • przed planowanym nabyciem/ sprzedażą przedsiębiorstwa i innymi dużymi zmianami strukturalnymi  

 • jeżeli firma działa w branży, która jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych 

 • wspólnikom, nie zajmującym się na co dzień sprawami Spółki, aby mogli zorientować się w bieżącej sytuacji podmiotu 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym/ compliance podatkowe

Rzeczywistość podatkowa nie stoi w miejscu, lecz zmienia się bardzo dynamicznie. Zdarza się, że zasadniczo dobre rozwiązania, które stosowane były 2-3 lata temu, przestają mieć zastosowanie w bieżącym okresie. Prawo podatkowe jest bardzo często nowelizowane, przedsiębiorcy są także często zaskakiwani tym, że zmiany ustaw podatkowych wprowadzane są w przyspieszonym trybie, z zachowaniem skróconego do minimum vacatio legis. W przeprowadzonych badaniach ankietowych przedsiębiorcy często wskazują, że to nie wysokość podatków w Polsce jest największym problemem (stawka podatku dochodowego od osób prawnych wciąż należy do niższych w UE), lecz brak stabilności przepisów, a także uznaniowość niektórych pojęć.

 

Wszystkie te czynniki powodują, że przedsiębiorstwa nie czują się bezpiecznie podczas prowadzenia działalności i nie zawsze nadążają z dostosowaniem się do świeżo implementowanych regulacji. Środkiem, aby zaradzić powyższym problemom jest zarządzanie ryzykiem podatkowym/ compliance podatkowe.

 

Zarządzanie ryzykiem podatkowym stanowi zbiór procedur do implementacji w przedsiębiorstwie, mających na celu znaczny wzrost podatkowego bezpieczeństwa. Mówiąc w skrócie, działa na zasadzie „lepiej zapobiegać niż leczyć” tzn. dzięki zarządzaniu ryzykiem podatkowym staramy się w ogóle nie dopuścić do ziszczenia się tego ryzyka, staramy się odpowiednio wcześnie je zidentyfikować i w miarę możliwości zminimalizować. Część instrukcji ma charakter organizacyjny, a nie podatkowy sensu stricte, ale ich wprowadzenie może przyczynić się do usprawnienia zarządzania podatkami. Poruszamy się tylko i wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo. Co do zasady nie oferujemy tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej typu offshore. Już samo wprowadzenie wewnętrznych procedur z zakresu compliance podatkowego buduje pozytywny wizerunek firmy zarówno w oczach kontrahentów jak i organów podatkowych.

Co-sourcing funkcji podatkowej 

​W tamtym roku rozszerzyliśmy spektrum usług naszej firmy o co-sourcing funkcji podatkowej. Decyzja o wdrożeniu co-sourcingu jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Z uwagi na rosnącą liczbę regulacji podatkowych, ciągłe zmiany w przepisach oraz stopień ich skomplikowania działy finansowe przedsiębiorstw często mogą mieć obawy o zachowanie bezpieczeństwa podatkowego. Jednocześnie ze względów organizacyjnych w tych firmach nie byłby uzasadniony pełen outsourcing, czyli pełne przekazanie rozliczeń podatkowych na zewnątrz.

 

Co-sourcing funkcji podatkowej oznacza połączenie sił wewnętrznych organizacji oraz zewnętrznego profesjonalnego doradztwa, opartego na prawdziwym zaufaniu. Co-sourcing to również transfer wiedzy oraz wdrożenie procedur z zakresu zarządzania ryzykiem podatkowym. Podobnie jak inne usługi, co-sourcing funkcji podatkowej świadczymy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

bottom of page