top of page
Konferencja Mingling

Wydarzenia

Spotkanie z Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim

26.03.2024 r.
Przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu poświęconym nowym koncepcjom do zmian legislacyjnych proponowanych przez Ministerstwo Finansów oraz ich roli w planach na przyszłość. Gościem był Andrzej Domański, CFA Finansów, który sprawuje swój urząd od 2023 roku. Pan Minister podczas wydarzenia omówił kluczowe kwestie związane z inwestycjami w rozwój polskich przedsiębiorstw, podkreślając ich międzynarodowy charakter. Szczególnie podkreślał istotę współpracy polsko-niemieckiej, zauważając znaczący udział niemieckich inwestorów w obecnych projektach inwestycyjnych.
Wydarzenie było zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową.

Konferencja "Podatki - ubezpieczenia - przedsiębiorczość" w Białej Podlaskiej

18.03.2024 r.

W trakcie odbywającej się w dniach 18 - 20 marca Konferencji w Białej Podlaskiej poświęconej zagadnieniom związanym z "Podatkami - ubezpieczeniami - przedsiębiorczością", Prezes naszej firmy - Pan Paweł Kossecki uczestniczył w panelu dyskusyjnym, podczas którego omówione zostały ważne kwestie związane z planowanymi zmianami w zakresie składki zdrowotnej oraz zwolnieniami lekarskimi płaconymi przez ZUS od 1 dnia choroby pracownika. Założenia te wpisują się w projekt reformy, która być może będzie obowiązywała w Polsce już od 2025 roku. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie takie jak:

      konieczność powrotu do ryczałtowej składki zdrowotnej obowiązującej przed

      wprowadzeniem tzw. Nowego Ładu


      parapodatkowy charakter obecnie obwiązującej składki i jego szkodliwość dla małych

      przedsiębiorstw


      koszty, które mogą wystąpić wraz z wprowadzeniem zwolnień lekarskich od 1 dnia

      płaconymi przez ZUS


      korzyści dla sektora MŚP z wprowadzeniem takiej reformy

      oraz praktyczne przykłady działań, rozwijane w innych krajach, które sprawdziliby się

      również w Polsce.

Program ,,Innowacje w podatkach"

12.01.2024 r.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie z AICPA & CIMA przedstawialiśmy nasz program poświęcony ,,Innowacjom w podatkach". W naszym wystąpieniu, omówiliśmy kluczowe kwestie związane z ulgami podatkowymi na badania i rozwój, Innovation Box oraz ulgami na robotyzację.

Prezentacja koncentrowała się na istocie oraz korzyściach płynących z wdrażania wymienionych wcześniej ulg. Dodatkowo, zwróciliśmy uwagę na skuteczny i efektywny sposób posługiwania się narzędziami AI w zakresie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych. Na przykład w zakresie analizy benchmarkingowej w procesie określania cen transferowych.

Po części merytorycznej, zaprosiliśmy naszych gości do udziału w części networkingowej, co sprzyjało nawiązywaniu wartościowych relacji biznesowych.

Program przedstawiliśmy również dnia 17.01.2024 roku w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.  


 

Nasza firma Kossecki Tax Planning przystąpiła do grona członków Polsko-Niemiekiej Izby Przemysłowo-Handlowej

14.12.2023 r. 
Kossecki Tax Planning, przystąpiła do grona członków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w otoczeniu tak znakomitych firm i specjalistów.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą izbą bilateralną  w Polsce.

Cieszymy się, że jako członkowie Izby będziemy uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach i warsztatach oraz nawiązywać relacje biznesowe. Z niecierpliwością wyczekujemy nowych możliwości, jakie przyniesie nam ta inspirująca współpraca

Konferencja Katedr Finansów w Poznaniu

14.09.2023 r.
W ramach Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Prezes naszej firmy - Paweł Kossecki zaprezentował funkcjonalność stworzonego przez nas programu do sporządzania analiz porównawczych (benchmarkingowych). Program jest przykładem zastosowania nauki tj. analizy finansowej i statystyki w praktyce. Analizy porównawcze przygotowywane są obligatoryjnie przez podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych.
Według nas benchmarking jest tak przydatną metodą, że z powodzeniem może być stosowany również w przedsiębiorstwach niepowiązanych dla celów oceny rentowności lub prognozowania finansowego. Zaprojektowane przez nas narzędzie może być wykorzystywane przez działy finansowe i controllingowe, jak również przez Zarząd na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych.