top of page
Zespół badawczy

Nasz zespół

zdjęcie na strone_edited.jpg
dr hab. Paweł Kossecki
 

dr hab. inż. Paweł Kossecki – dr hab. w dyscyplinie finanse, doradca podatkowy, absolwent wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, doktorat w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor w PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi.

Prowadził wykłady na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej.


Autor czterech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz nauk o zarządzaniu. Autor kilkudziesięciu wycen z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej realizowanych min. w charakterze biegłego ad hoc dla Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiego Holdingu Obronnego (wycena wyników prac B+R+W).

Specjalizuje się w zakresie wyceny innowacji aktywów niematerialnych (prawa własności intelektualnej), międzynarodowego prawa podatkowego i audytów finansowych.


Pełnił funkcje Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Pracował jako doradca w zakresie sektora elektroenergetycznego i nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach medialnych, telekomunikacyjnych oraz przemysłu mechanicznego.

Magdalena Tecław

 

Doradca podatkowy od 2005 r. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Bankowość. Studiowała również Internationale Volkswirtschaftslehre na Hochschule Bremen. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z zakresu psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS.

Zawodowo od 20 lat związana z doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w podatkach VAT i CIT, jej szczególne zainteresowania dotyczą cen transferowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z sukcesem reprezentowała podatników w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz Sądami Administracyjnymi. Uczestniczyła w audytach podatkowych oraz  dużych projektach doradczych dla klientów z branż: produkcyjnej, budowlanej, transportowej i OZE.

Współautorka narzędzia IT do sporządzania analiz porównawczych (benchmarkingowych). Ponadto posiada uprawnienia mediatora, co jej zdaniem bardzo pomaga we współpracy zarówno z Klientami, jak i organami podatkowymi.

Magda-1n_1-1_edited_edited_edited.jpg
na stroneeee_edited.jpg
Sylwia Kogucińska

 

 

Asystentka ds. Marketingu i pomocy przy sprzedaży usług doradczych. Studentka I roku studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na specjalności Zarządzanie Technologiami i Innowacjami.

Ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w 2023 roku na kierunku Komunikacja i Psychologia w Biznesie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością Menedżer ds. PR. 

Interesuje się marketingiem, ze szczególnym uwzględnieniem  działań z zakresu Public Relations obejmujących komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, organizowanie eventów oraz tworzenie treści (pisanie artykułów i zarządzanie social mediami). Ponadto jej zamiłowaniem są również występy publicznie (m.in. na konferencjach, prowadzenie paneli dyskusyjnych oraz występowanie z repertuarem artystycznym). 

Swoje pierwsze kroki w obszarze Marketingu stawiała w roku 2022 - 2023 w trakcie praktyk w Cereal Partners Poland Toruń Pacific. 

 

bottom of page