top of page

Nasi doradcy

 

dr hab. Paweł Kossecki
 

dr hab. inż. Paweł Kossecki – dr hab. w dyscyplinie finanse, doradca podatkowy, absolwent wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, doktorat w Akademii Leona Koźmińskiego. Profesor nadzwyczajny w PWSFTViT im. L. Schillera.


Autor czterech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz nauk o zarządzaniu.

Prowadzi wykłady na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej.


Autor kilkudziesięciu wycen z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej realizowanych min. w charakterze biegłego ad hoc dla Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, na rzecz Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Polskiego Holdingu Obronnego (wycena wyników prac B+R+W).


Profesor nadzwyczajny na wydziale organizacji sztuki filmowej w PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi.

 

Specjalizuje się w zakresie wyceny innowacji aktywów niematerialnych (prawa własności intelektualnej), międzynarodowego prawa podatkowego i audytów finansowych.


Pełnił funkcje Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.


Pracował jako doradca w zakresie sektora elektroenergetycznego i nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach medialnych, telekomunikacyjnych oraz przemysłu mechanicznego.

Wojciech Gil

 

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym i prawie spółek, członek zarządu spółek kapitałowych w branży nieruchomości. Absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zainteresowania skupiają się głównie na sferach z pogranicza prawa, ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwami i sprzedaży.

Prowadzi szkolenia z zakresu inwestowania w nieruchomości, z prawa i podatków w nieruchomościach oraz z tworzenia grup spółek w celu optymalizacji ryzyka w biznesie.

 

Pracował również jako doradca finansowy, redagował dział prawno-podatkowy w czasopiśmie Businesswoman&Life oraz pracował jako producent w Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Obronił pracę magisterską w zakresie odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych.

Stefan Kossecki
 

Doświadczony menadżer z obszaru finansów i nowych technologii.

 

Odpowiadał między innymi za :

 • prowadzenie transakcji kapitałowych o łącznej wartości kilku miliardów złotych

 • przygotowanie i kontrolę budżetów inwestycyjnych na w sumie kilka miliardów złotych

 • przygotowanie i kontrolę budżetów operacyjnych

 • współpracę z inwestorami z różnych kontynentów

 • kontrolę finansową procesów sprzedażowych

 • prowadzenie audytów operatorów telekomunikacyjnych, a także firm energetycznych

 • dostarczanie informacji zarządczej kluczowym menadżerom w spółkach

 • tworzenie i współtworzenie strategii rozwoju dla operatorów telekomunikacyjnych

 • przygotowywanie i akceptację biznes planów na nowe projekty

 • reorganizacje systemów raportowania operatorów telekomunikacyjnych

 • przygotowywanie systemów motywacyjnych dla struktur sprzedażowych

 • reprezentowanie spółek na międzynarodowych konferencjach z obszaru technologii jak i rynków kapitałowych

 • prowadzenie relacji inwestorskich na GPW

 • reorganizacje grup kapitałowych
 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

bottom of page