top of page
Ośnieżone góry

Doradztwo podatkowe

Wyceny aktywów niematerialnych

Corporate Finance

  O nas 

  ​Jesteśmy doradcami podatkowymi, naukowcami i menadżerami z bardzo bogatym doświadczeniem zarówno z sektora prywatnego jak i państwowego.

  Uczestniczyliśmy w tworzeniu, restrukturyzacji i zarządzaniu operacyjnym dużymi grupami kapitałowymi. Ponadto posiadamy szerokie doświadczenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw, projektów i aktywów niematerialnych, na potrzeby transakcji kapitałowych.

  Wydarzenia

  Spotkanie z Ministrem Finansów Andrzejem Domańskim

  26.03.2024 r.
  Przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu poświęconym nowym koncepcjom do zmian legislacyjnych proponowanych przez Ministerstwo Finansów oraz ich roli w planach na przyszłość. Gościem był Andrzej Domański, CFA Finansów, który sprawuje swój urząd od 2023 roku. Pan Minister podczas wydarzenia omówił kluczowe kwestie związane z inwestycjami w rozwój polskich przedsiębiorstw, podkreślając ich międzynarodowy charakter. Szczególnie podkreślał istotę współpracy polsko-niemieckiej, zauważając znaczący udział niemieckich inwestorów w obecnych projektach inwestycyjnych.
  Wydarzenie było zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową.

  Konferencja "Podatki - ubezpieczenia - przedsiębiorczość" w Białej Podlaskiej

  18.03.2024 r.

  W trakcie odbywającej się w dniach 18 - 20 marca Konferencji w Białej Podlaskiej poświęconej zagadnieniom związanym z "Podatkami - ubezpieczeniami - przedsiębiorczością", Prezes naszej firmy - Pan Paweł Kossecki uczestniczył w panelu dyskusyjnym, podczas którego omówione zostały ważne kwestie związane z planowanymi zmianami w zakresie składki zdrowotnej oraz zwolnieniami lekarskimi płaconymi przez ZUS od 1 dnia choroby pracownika. Założenia te wpisują się w projekt reformy, która być może będzie obowiązywała w Polsce już od 2025 roku. Podczas rozmowy poruszone zostały kwestie takie jak:

        konieczność powrotu do ryczałtowej składki zdrowotnej obowiązującej przed

        wprowadzeniem tzw. Nowego Ładu


        parapodatkowy charakter obecnie obwiązującej składki i jego szkodliwość dla małych

        przedsiębiorstw


        koszty, które mogą wystąpić wraz z wprowadzeniem zwolnień lekarskich od 1 dnia

        płaconymi przez ZUS


        korzyści dla sektora MŚP z wprowadzeniem takiej reformy

        oraz praktyczne przykłady działań, rozwijane w innych krajach, które sprawdziliby się

        również w Polsce.

  Program ,,Innowacje w podatkach"

  12.01.2024 r.

  Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie z AICPA & CIMA przedstawialiśmy nasz program poświęcony ,,Innowacjom w podatkach". W naszym wystąpieniu, omówiliśmy kluczowe kwestie związane z ulgami podatkowymi na badania i rozwój, Innovation Box oraz ulgami na robotyzację.

  Prezentacja koncentrowała się na istocie oraz korzyściach płynących z wdrażania wymienionych wcześniej ulg. Dodatkowo, zwróciliśmy uwagę na skuteczny i efektywny sposób posługiwania się narzędziami AI w zakresie czynności związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych. Na przykład w zakresie analizy benchmarkingowej w procesie określania cen transferowych.

  Po części merytorycznej, zaprosiliśmy naszych gości do udziału w części networkingowej, co sprzyjało nawiązywaniu wartościowych relacji biznesowych.

  Program przedstawiliśmy również dnia 17.01.2024 roku w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.  


   

  Nasza firma Kossecki Tax Planning przystąpiła do grona członków Polsko-Niemiekiej Izby Przemysłowo-Handlowej

  14.12.2023 r. 
  Kossecki Tax Planning, przystąpiła do grona członków Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w otoczeniu tak znakomitych firm i specjalistów.

  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest największą izbą bilateralną  w Polsce.

  Cieszymy się, że jako członkowie Izby będziemy uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach i warsztatach oraz nawiązywać relacje biznesowe. Z niecierpliwością wyczekujemy nowych możliwości, jakie przyniesie nam ta inspirująca współpraca

  Konferencja Katedr Finansów w Poznaniu

  14.09.2023 r.
  W ramach Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Prezes naszej firmy - Paweł Kossecki zaprezentował funkcjonalność stworzonego przez nas programu do sporządzania analiz porównawczych (benchmarkingowych). Program jest przykładem zastosowania nauki tj. analizy finansowej i statystyki w praktyce. Analizy porównawcze przygotowywane są obligatoryjnie przez podmioty sporządzające dokumentację cen transferowych.
  Według nas benchmarking jest tak przydatną metodą, że z powodzeniem może być stosowany również w przedsiębiorstwach niepowiązanych dla celów oceny rentowności lub prognozowania finansowego. Zaprojektowane przez nas narzędzie może być wykorzystywane przez działy finansowe i controllingowe, jak również przez Zarząd na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych.